En fullständig överblick över din projektportfölj som skapar bättre beslut

Project dashboard

Att samla in och sammanställa viktiga värden inom ett projekt är en utmaning. Byggprojekt har många informationskällor, vilket gör processen både tråkig och tidskrävande.

Våra instrumentpaneler ger dig en god överblick genom att samla alla viktiga resultatindikatorer på ett ställe och hjälper dig att bättre förstå projektets status, så du kan avgöra hur det skulle påverka ditt företag.

Spåra relevanta finanser

Att granska projektets finanser kan vara överväldigande. Som nyckelintressent måste du känna till de siffror som är mest relevanta för ditt företag.

Estabild låter dig:

Checkmark
Jämföra projektbudgeten mot faktisk kostnad
Checkmark
Få en översikt av förväntade intäkter gentemot avkastning
Checkmark
Hantera kassaflöden och prognoser för live-projekt
Schedule

“Live” projektplan

Byggplaner är komplexa och har många rörliga delar. Den ursprungliga planen följs aldrig strikt vilket gör det svårt att anpassa sig till deadlines inom kärnverksamheten. Med Estabild kan du spåra prestanda för schemat och få liveuppdateringar.

Estabild låter dig:

Checkmark
Få en översikt över viktiga aktiviteter, kritiska vägskäl och ett tillgängligt flöde
Checkmark
Erhålla viktiga milstolpar och framstegsstatus
Checkmark
Jämföra det planerade mot det faktiska slutdatumet

Dom senaste uppdateringarna i händelseförloppet

Att få uppdateringar i händelseförloppet är rörigt. Det är inte lätt att få rätt information när du behöver den och på det sätt du vill ha den. Med Estabild kan du sluta jaga efter svar som är föråldrade och se uppdateringar i realtid i vårt nyhetsflöde.

Estabild låter dig:

Checkmark
Visa statusuppdateringar på ett enkelt och bekvämt sätt
Checkmark
Aktivt samarbeta och engagera dig så du aldrig missar en större uppdatering
Checkmark
Få meddelanden så fort framsteg och uppdateringar publiceras

Bedömning av riskprofil

Risker är en naturlig del i ett byggprojekt. Risker som inte hanteras korrekt leder till negativa konsekvenser och påverkar i sin tur projektets resultat.

Estabild låter dig:

Checkmark
Hantera ett register för risker i utvecklingen
Checkmark
Rangordna risker baserat på en kvalitativ bedömning
Checkmark
Kategorisera risker efter funktionstyp

Estabild är en smart lösning för att förenkla översikten över och statusen för ett byggprojekt

Checkmark
Center för hantering av aviseringar
Checkmark
Automatiskt genererade anpassningsbara rapporter
Checkmark
Samarbeta med interna och externa användare
Checkmark
Anpassningsbara arbetsflöden och uppgiftshantering
Checkmark
Exportera enhetlig data i olika format (.xls, .pdf, .csv)
Checkmark
Avancerad statistik och referensvärden
Checkmark
Flera typer av byggkontrakt
Checkmark
Valutaväxling
Checkmark
100% molnbaserad, lätt att integrera
Checkmark
Virtuellt datarum
Checkmark
Logg för granskning och versionshantering
Checkmark
White Label

Integrationer

Estabild ansluter till de verktyg du redan använder och sammanställer all data på ett ställe.

More
Integrations

Hur fungerar det?

How estabild works
How estabild works

Estabild ansluts direkt till de verktyg som används av gruppen för byggprojektet och registrerar effektivt relevant information på plattformen.

Den insamlade informationen slås samman i plattformen och visas i ett standardiserat och enhetligt ramverk.

En lättanvänd, molnbaserad lösning som gör ditt arbetsliv enklare

Quote
Estabild has changed the way we engage with projects. It brought unprecedented traceability and accountability to the project performance. Our leadership team was able to make timely decisions that helped us avoid major cost overruns.
Max Tattenbach
COO at Martec

Estabild ökar förtroendet hos aktörer under fasen för byggnadsutvecklingen och minskar risken för överskridande kostnader och förseningar

Transparency
Få transparens och insikt i hela din projektportfölj
Communication
Effektivisera kommunikationen mellan nyckelaktörer
Predictability
Öka förutsägbarheten i konstruktionsresultatet

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Fråga oss vad som helst och ta dina byggprojekt till nästa nivå!

max@estabild.com
(svar inom 24h)
9 - 5pm (CET) måndag till fredag
Karlbergsvägen 44 Stockholm, Sverige