På uppdrag att stärka aktörer genom att ge tillgång till en enad plats för information

Estabild är en mångsidig och användarvänlig plattform som fokuserar på att leverera tre kärnvärden till våra kunder: förutsägbarhet, transparens och samverkan. Dessa värden kombinerar ett förbättrat förtroende mellan intressenter och deras kapitalinvesteringar, för att minska risken för oönskade resultat som kostnadsöverskridanden och förseningar i planen.

Estabild gör det möjligt för intressenter inom byggprojekt såsom fastighetsutvecklare, investerare, finansiärer och försäkringsbolag att:

Spåra kostnader, agenda, kassaflöde, risker inom utveckling
Samarbeta med nyckelaktörer som är involverade under utvecklingen
Dela framsteg och uppdateringar, bilder och dokument lagrade i molnet
Stärka projekt och information om portföljen genom att automatiskt generera rapporter

Estabild är verktyget som byggprojekt hittills har saknat

Allt-i-ett central molnbaserad databas

Smidig, strukturerad och spårbar översikt av projekt.
Framsteg och uppdateringar kan enkelt delas mellan kollegor och externa parter.
API: er kan integreras med verktyg som används av intressenter och projektutvecklingsteam.

Strukturerat ramverk för rapportering

Universella mätvärden för projektet spåras för att säkerställa prestation och pålitlighet.
Möjlighet att standardisera och normalisera data för instrumentpaneler i projektportföljen.
Minimera tiden som används för att skapa manuella rapporter.

Löpande realtidsuppdateringar

Intressenter kan identifiera problem tidigt och vidta korrigerande åtgärder i tid.
Statusuppdateringar utlöses av ett automatiserat aviseringssystem.
Aviseringar skickas till intressenter så fort uppdateringar sker.

Under de senaste åren har byggbranschen upplevt ett aldrig tidigare skådat skifte mot införandet av teknik. Nya verktyg och moderna teknologier införlivas av de som utför arbetet på fältet. Tack vare detta kan den information som fångas på operativ nivå nu också utnyttjas och delas med alla viktiga aktörer som är involverade i byggprojektens resultat.

Grundarna av Estabild har gedigen erfarenhet inom branscherna för byggnation och mjukvaruutveckling, vilket har gett dem god insikt i hur man bygger en lösning som är värdefull för intressenter i ett byggprojekt.

För närvarande behöver industrin klara utmaningen att rulla ut teknik på många olika platser, hos undersektorer och intressenter. Vägen framåt kommer att vara en plattform som främjar kommunikationen mellan olika system, och Estabild är här för att lösa det!

Rätt verktyg som sköts av rätt personer för att göra allt möjligt

Volodymyr Melnyk
Volodymyr Melnyk
CPO
Pablo Roldos
Pablo Roldos
CEO
Shelan Perera
Shelan Perera
CTO

Partners som har trott på oss under hela vår resa

Microsoft for startupsVinnovaNRGIZEEpicenterStartup SwedenJon Brumley Texas Venture Labs

Här hittar du oss

Vårt huvudkontor finns på Karlbergsvägen 44, 113 26 Stockholm

Vi har för närvarande även operativ support i

Austin, Texas, USA
Guayaquil, Ecuador

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Fråga oss vad som helst och ta dina byggprojekt till nästa nivå!

max@estabild.com
(svar inom 24h)
9 - 5pm (CET) måndag till fredag
Karlbergsvägen 44 Stockholm, Sverige