Uppdateringar i realtid för byggprojekt

En allt-i-ett plattform som minskar risken för överskridande kostnader och förseningar i tidsplaneringen

Fullständig synlighet för dina byggprojekt

  • Statusuppdateringar för projekt är normalt utspridda i flera olika kanaler, vilket gör det svårt att effektivt följa med den senaste och relevanta informationen.
  • Överförd data är vanligtvis inkonsekvent och inte standardiserad. Att samla och sammanställa detta under flera pågående projekt är en krävande process.
  • Rapporter för utvecklingsförloppet tas endast emot på begäran eller skickas av den verkställande gruppen, vilket gör det svårt att veta den faktiska statusen i projektet.

Estabild löser dessa problem på ett heltäckande sätt...

Allt-i-ett centraliserad databas
Strukturerat rapporteringsramverk
Löpande realtids-uppdateringar

Få en komplett överblick av dina projekt - var du än befinner dig

Se alla viktiga resultatindikationer samlade på ett ställe för att ge dig en bättre förståelse för projektets status. Panelen ger dig en överblick över större riskfaktorer, status för avklarat arbete, och prognosvärden för kostnad, tidsplan och kassaflöde.

Få transparens genom hela din projektportfölj

Spåra relevanta finanser genom att jämföra den godkända projektbudgetens planerade kostnader mot de faktiska. Dessutom kan du prognostisera kostnader, intäktsströmmar och hantera kassaflöden på alla live-projekt.

Övervaka framstegen och håll dig uppdaterad, allt på ett ställe

Få åtkomst till rätt detaljnivå och ta reda på status för alla de viktiga milstolpar som behövs för att ta ditt projekt från början till slut. Få meddelanden så fort uppdateringar rapporteras så att du aldrig missar en större uppdatering som är viktig för dig.

Upplev fördelarna

Minska upp till 80%  av övervakningskostnader
Öka produktiviteten med upp till 85% i sparad tid
Minska din riskexponeringen kraftigt
Enkel intergrering, var och när som helst

Vad några av våra kunder säger

Justin Howe
Development Manager
Estabilds plattform är ett utmärkt komplement till vårt företags kommunikationsverktyg. Som utvecklare förser Estabild våra aktiepartners med kunskap om hur våra projekt och program fungerar, särskilt ur ett kostnads-, planerings- och riskhanteringsperspektiv. Att ge våra partners insikt i realtid i vår programhantering hjälper oss att bygga starkare relationer.
Jaime Macias
Project Manager
Estabild hjälper vårt företag att organisera och effektivisera viktig projektinformation till viktiga aktörer. Kollegor som arbetar med flera projekt kan enkelt samarbeta och dela statusuppdateringar och framsteg så att den högsta ledningen får en tydlig överblick, och möjliggör en exakt beslutsprocess på portföljnivå.
Max Tattenbach
COO
Estabild har förändrat vårt sätt att engagera oss i projekt. Det har gett oss en oöverträffad spårbarhet och pålitlighet för projektets prestanda. Vår ledningsgrupp kan fatta beslut i god tid som hjälper oss att undvika stora kostnadsöverskridanden.

Med Estabild håller du dig uppdaterad med verksamheten

Förenkla din portfölj genom att få en fullständig översikt
Få automatiskt genererade rapporter från enhetlig och strukturerad data
Öka förutsägbarheten i projektets resultat
Effektivisera kommunikationen mellan nyckelaktörerna i projekten
Data lagras och organiseras säkert i molnet.
Dela och sänd rapporter enkelt mellan viktiga intressenter

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Fråga oss vad som helst och ta dina byggprojekt till nästa nivå!

Få en anpassad demoversion
max@estabild.com
(svarar inom 24 h)
09 - 17 måndag till fredag
Karlbergsvägen 44
Stockholm