En fullständig överblick över din projektportfölj som skapar bättre beslut

Att samla in och sammanställa viktiga värden inom ett projekt är en utmaning. Byggprojekt har många informationskällor, vilket gör processen både tråkig och tidskrävande.

Våra instrumentpaneler ger dig en god överblick genom att samla alla viktiga resultatindikatorer på ett ställe och hjälper dig att bättre förstå projektets status, så du kan avgöra hur det skulle påverka ditt företag.

Spåra relevanta finanser

Att granska projektets finanser kan vara överväldigande. Som nyckelintressent måste du känna till de siffror som är mest relevanta för ditt företag.

Estabild låter dig:

Jämföra projektbudgeten mot faktisk kostnad
Få en översikt av förväntade intäkter gentemot avkastning
Hantera kassaflöden och prognoser för live-projekt

Ekonomiska värden kryssas av för att säkerställa noggrannhet och exakthet. Få tillgång till de senaste värdena som gör att du kan fatta bättre affärsbeslut.

“Live” projektplan

Byggplaner är komplexa och har många rörliga delar. Den ursprungliga planen följs aldrig strikt vilket gör det svårt att anpassa sig till deadlines inom kärnverksamheten. Med Estabild kan du spåra prestanda för schemat och få liveuppdateringar.

Estabild låter dig:

Få en översikt över viktiga aktiviteter, kritiska vägskäl och ett tillgängligt flöde
Erhålla viktiga milstolpar och framstegsstatus
Jämföra det planerade mot det faktiska slutdatumet

Det är av största vikt att förstå när viktiga milstolpar är slutförda och vilka konsekvenser det har för ditt företag. Håll dig uppdaterad om projektets tidslinje och mildra potentiella risker.

Dom senaste uppdateringarna i händelseförloppet

Att få uppdateringar i händelseförloppet är rörigt. Det är inte lätt att få rätt information när du behöver den och på det sätt du vill ha den. Med Estabild kan du sluta jaga efter svar som är föråldrade och se uppdateringar i realtid i vårt nyhetsflöde.

Estabild låter dig:

Visa statusuppdateringar på ett enkelt och bekvämt sätt
Aktivt samarbeta och engagera dig så du aldrig missar en större uppdatering
Få meddelanden så fort framsteg och uppdateringar publiceras

Du har all din projektinformation säkert lagrat i molnet. Du kan alltid enkelt komma åt all information, dela den mellan dina kollegor, och till och med sända den till dina viktigaste intressenter med bara några klick.

Bedömning av riskprofil

Risker är en naturlig del i ett byggprojekt. Risker som inte hanteras korrekt leder till negativa konsekvenser och påverkar i sin tur projektets resultat.

Estabild låter dig:

Hantera ett register för risker i utvecklingen
Rangordna risker baserat på en kvalitativ bedömning
Kategorisera risker efter funktionstyp

Genom att aktivt hantera risker minskar projektets riskprofil, som slutligen minskar risken för oönskade resultat som inte varit en del av den ursprungliga planen.

Estabild är en smart lösning för att förenkla översikten över och statusen för ett byggprojekt

Center för hantering av aviseringar
Anpassningsbara arbetsflöden och uppgiftshantering
Automatiskt genererade anpassningsbara rapporter
Exportera enhetlig data i olika format (.xls, .pdf, .csv)
Samarbeta med interna och externa användare
White label
Virtuellt datarum
Flera typer av byggkontrakt
Avancerad statistik och referensvärden
Valutaväxling
100% molnbaserad, lätt att integrera
Logg för granskning och versionshantering

Integrationer

MS Excel
MS Project
MS Sharepoint
Quickbooks

Hur fungerar det?

Estabild ansluts direkt till de verktyg som används av gruppen för byggprojektet och registrerar effektivt relevant information på plattformen.

Den insamlade informationen slås samman i plattformen och visas i ett standardiserat och enhetligt ramverk.

En lättanvänd, molnbaserad lösning som gör ditt arbetsliv enklare

Estabild har förändrat vårt sätt att engagera oss i projekt. Det har gett oss en oöverträffad spårbarhet och pålitlighet för projektets prestanda. Vår ledningsgrupp kan fatta beslut i god tid som hjälper oss att undvika stora kostnadsöverskridanden.
Max Tattenbach
COO, Martec

Estabild ökar förtroendet hos aktörer under fasen för byggnadsutvecklingen och minskar risken för plan- & kostnadsöverskridanden

Få transparens och insikt i hela din projektportfölj
Effektivisera kommunikationen mellan nyckelaktörer
Öka förutsägbarheten i konstruktionsresultatet

Allt-i-ett-lösning för översikt över byggprojektets status

Klicka här för att se produktdemo:

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Fråga oss vad som helst och ta dina byggprojekt till nästa nivå!

Få en anpassad demoversion
max@estabild.com
(svarar inom 24 h)
09 - 17 måndag till fredag
Karlbergsvägen 44
Stockholm